จ้างเหมาทำความสะอาดอู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 6 คน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
817,800.00
วันที่รับเอกสาร: 
13/07/2561 - 25/07/2561
วันที่ยื่นซอง: 
26/07/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
31/07/2561
ราคากลาง: 
785,808.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอ เอส จี คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
758,388.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอ เอส จี คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
758,388.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กรกฎาคม 13, 2561