จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
310300
วันที่รับเอกสาร: 
19/07/2562
วันที่ยื่นซอง: 
19/07/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/07/2562
ราคากลาง: 
282,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
282,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
282,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กรกฎาคม 19, 2562