จ้างออกแบบซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วงเงินงบประมาณ: 
402052.50
วันที่รับเอกสาร: 
13/05/2563 - 20/05/2563
วันที่ยื่นซอง: 
21/05/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/05/2563
ราคากลาง: 
402,052.50
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 13, 2563