จ้างออกแบบก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร อู่บางบัวทอง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
201572.08
วันที่ยื่นซอง: 
03/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/10/2557
ราคากลาง: 
201,572.08
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.เอสวีเอสเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง
190,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.เอสวีเอสเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง
190,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 17, 2557