จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี (สิทธิชัย)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
1550564.82
ราคากลาง: 
1,482,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ราคา: 
1,482,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ราคา: 
1,482,000.00
วันที่ประกาศ: 
29/05/2562