จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่

วันที่ประกาศ: 
08/05/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
644,000.00 บาท