จ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ

วันที่ประกาศ: 
07/07/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
3,811,982.00 บาท