จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ประกาศ: 
27/04/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
249,845.00 บาท