จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, พฤศจิกายน 22, 2566 - อังคาร, พฤศจิกายน 28, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
10,000,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ