จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
480911.50
ราคากลาง: 
480,911.50
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
374,500.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
374,500.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 27, 2558