จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2และ3 เขตการเดินรถที่ 4

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1383253.20
วันที่รับเอกสาร: 
11/09/2558 - 21/09/2558
วันที่ยื่นซอง: 
02/10/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/10/2558
ราคากลาง: 
1,317,384.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท นิว บี เวิลด์ (1996) จำกัด
1,123,200.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท นิว บี เวิลด์ (1996) จำกัด
1,123,200.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 31, 2558