จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
วงเงินงบประมาณ: 
716900
วันที่รับเอกสาร: 
16/07/2561 - 25/07/2561
วันที่ยื่นซอง: 
26/07/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
31/07/2561
ราคากลาง: 
716,900.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 16, 2561