จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วันที่ประกาศ: 
13/07/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
13/07/2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: