จ้างทำความสะอาดรถโดยสารประจำทางธรรมดา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
290000
วันที่รับเอกสาร: 
11/11/2558 - 23/11/2558
วันที่ยื่นซอง: 
11/11/2558 - 23/11/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/11/2558
ราคากลาง: 
183,960.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 11, 2558