จ้างทำกล่องอะคริลิครูปรถปรับอากาศยูโรทรู (สีส้ม) และ NGV สีฟ้า จำนวน 200 คัน

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ 009/2566 ลว.6 ก.ย.66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
164780
ราคากลาง: 
164,780.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ไอเดีย แอด จำกัด
ราคา: 
164,780.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เอ็มพี แอดครีเอชั่น จำกัด
ราคา: 
203,300.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โปรเมค ครีเอทีฟ จำกัด
ราคา: 
235,400.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ไอเดีย แอด จำกัด
ราคา: 
164,780.00
วันที่ประกาศ: 
15/09/2566