จ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว

วันที่ประกาศ: 
05/08/2562
วันที่อนุมัติแผน: 
05/08/2562