จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน

วันที่ประกาศ: 
16/09/2564
วันที่อนุมัติแผน: 
16/09/2564