จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน

วันที่ประกาศ: 
24/12/2564
วันที่อนุมัติแผน: 
24/12/2564