จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน เมษายน 2565

วันที่ประกาศ: 
22/03/2565
วันที่อนุมัติแผน: 
22/03/2565