จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน

วันที่ประกาศ: 
20/10/2564
วันที่อนุมัติแผน: 
20/10/2564