จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบ จำนวน 2 คัน

วันที่ประกาศ: 
12/09/2562
วันที่อนุมัติแผน: 
12/09/2562