จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ 44/2566 ลว.21 ก.ย.2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โโยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
22289138.26
ราคากลาง: 
22,289,138.26
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
22,289,138.26
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
22,289,138.26
วันที่ประกาศ: 
22/09/2566