จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 15, 2566 - พฤหัสบดี, กรกฎาคม 6, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
6,300,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ