จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, ธันวาคม 7, 2563 - พุธ, ธันวาคม 16, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
10,000,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ