จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 31, 2562 - พุธ, พฤศจิกายน 13, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
10,083,680.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ