จ้างจัดทำแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง จำนวน 500 ใบ

เลขที่ประกาศ: 
กจซ.218/2566 ลว. 25 ก.ย.66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
117700
ราคากลาง: 
117,700.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ฮอพบอน จำกัด
ราคา: 
117,700.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ฮอพบอน จำกัด
ราคา: 
117,700.00
วันที่ประกาศ: 
25/09/2566