จ้างจัดทำป้ายตราสัญลักษณ์(Logo)องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
184575
วันที่รับเอกสาร: 
27/07/2558 - 13/08/2558
วันที่ยื่นซอง: 
27/07/2558 - 13/08/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/08/2558
ราคากลาง: 
184,575.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ภูมิพัชร พริ้นท์ แอนด์แอ็ค จำกัด
148,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ภูมิพัชร์ พริ้นท์ แอนด์แอ็ค จำกัด
148,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 27, 2558