จ้างจัดทำกระเป๋าเป้ สีกรมท่า เย็บโลโก้ซิลิโคน BMTA 2 สี 1 จุด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
2460927.24
วันที่รับเอกสาร: 
20/12/2564 - 29/12/2564
วันที่ยื่นซอง: 
30/12/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
04/01/2565
ราคากลาง: 
2,460,927.24
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ธันวาคม 20, 2564