จ้างก่อสร้างเขื่อนกั้นลำรางระบายน้ำอู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
365600
วันที่รับเอกสาร: 
10/03/2559 - 25/03/2559
วันที่ยื่นซอง: 
10/03/2559 - 25/03/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/03/2559
ราคากลาง: 
365,600.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 10, 2559