จ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, ตุลาคม 16, 2561 - ศุกร์, ตุลาคม 19, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
9,440,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ