จ่ายเงิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จ่ายค่าโดยสารโดยใช้บัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ตามที่ประกาศ ซึ่งปกติขึ้นสาย510 ก็ใช้บัตรนี้ตลอด วันนี้ตอนเช้ากระเป๋ารถบอกบัตรใบนี้กับเครื่องไม่ได้ ซึ่งถ้าจะรณรงค์ให้คนใช้บัตรก็ควรต้องใช้กับทุกเครื่องหรือเปล่าคะ นี่ลักปิดลักเปิดคันนี้ใช้ได้ อีกคันใช้ได้ ที่งงคือบัตรเติมเงินใช้ได้ แต่บัตรเครดิตตามที่ประกาศใช้ไม่ได้ สาย510 16-1995

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ