จุฬา คณะนิติศาสตร์ ไป แพรกษา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
นั่งรอสาย 25 นานแล้ว มันผ่านไหม ดูที่ป้ายก็บอกผ่าน

ใช้รถสาย 507 ลงที่ สำโรงต่อสาย 1145 รถพื้นที่ครับ

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ