จุดจอดส่งใกล้ รร. รัตนโกสินทร?สนามหลวงของสาย a4

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
นั่งรถสาย a4 จากสนามบินดอนเมือง จะไปโรงแรมรัตนโกสินทร์. ต้องลงป้ายไหน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. ตอบ.ลงได้ที่ท่าสนามสนามหลวง ได้เลยครับ หรือโทรสอบถามข้อมูลเดินรถ ร้องเรียน แนะนำบริการ โทรสายด่วน 1348 ตั่งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ