จุดจอดรถโดยสาร ขสมก.และรถโดยสารอื่น เพื่อรับ - ส่งประชาชน บริเวณรอบสนามหลวง

ภาพประกอบ: 
68