จุดจอด

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถA1 ทั้งเที่ยวไปเที่ยวกลับ เข้าไปจอดอู่หมอชิตทุกคันทุกเที่ยว ไหมครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ขอเรียนว่า รถโดยสารปรับอากาศสาย A1 จากดอนเมืองมีรถเสริมไปส่งผู้โดยสารในหมอชิต และสามารถรอในหมอชิตเพื่อไปดอนเมืองได้ แต่จำนวนรถจะน้อยอาจคอยนาน แนะนำให้ผู้ใช้บริการรอขึ้นหน้าสวนจตุจักรจะมีรถสาย A2 เข้าเส้นทางกลับดอนเมืองอีกสาย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ