จุดขายบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถามสอบว่าจุดที่ขายบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แบบรายเดือน แถวไอคอนสยามมีที่ไหนบ้าง และอนุสาวรีย์ชัยฯขายจุดไหนบ้างเวลาประมาณเทาไหร่ครับ หาซื้อ2วันแล้วยังไม่ได้เลยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ จุดขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดมีขายที่อนุสาวรีย์ชัยฯรอบเช้า 06.00-09.00 น.รอบบ่ายมีขายเวลา 13.00-20.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด