จีพีเอสรถเมล์ใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ขสมก.เร่งรัดติดตั้งจีพีเอสบนรถเมล์ปรับอากาศสีฟ้าที่เอามาใช้ใหม่ด้วยค่ะ และเร่งรัดให้สามารถใช้กับแอปพลิเคชั่น Viabus ด้วย เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ