จำหน่ายเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 2 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
14,443.93
วันที่รับเอกสาร: 
09/10/2566 - 25/10/2566
วันที่ยื่นซอง: 
09/10/2566 - 25/10/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/10/2566
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 6, 2566