จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 7 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่รับเอกสาร: 
22/01/2567
วันที่ยื่นซอง: 
22/01/2567 - 29/01/2567
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/01/2567
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มกราคม 22, 2567