จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่รับเอกสาร: 
12/10/2563 - 19/10/2563
วันที่ยื่นซอง: 
12/10/2563 - 19/10/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/10/2563
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 8, 2563