จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B20 เสื่อมสภาพ ของเขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่รับเอกสาร: 
22/01/2564 - 03/02/2564
วันที่ยื่นซอง: 
22/01/2564 - 03/02/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
04/02/2564
ราคากลาง: 
1,050.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มกราคม 22, 2564