จำนวนรถ ณ 30 เมษายน 2562

กราฟแสดง จำนวนรถ ณ 30 เมษายน 2562

ตารางแสดง จำนวนรถ ณ 30 เมษายน 2562

ชื่อข้อมูล จำนวน
รถ ขสมก. 3,161.00
รถเอกชนร่วมบริการ 3,301.00
รถตู้โดยสารปรับอากาศ 3,953.00
รถเล็กในซอย 2,053.00
รถมินิบัส 882.00
รถตู้ CNG 87.00