จำนวนรถโดยสารสาย132

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขออนุญาตแสดงความเห็นเรื่องจำนวนรถสาย​ 132​ ค่ะ​ในแต่ละวันไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนจะต้องใช้เวลาในการรอรถสายนี้ประมาณ​ 1-2 ชั่วโมงทุกครั้ง​ อยากขอรบกวนช่วยเพิ่มจำนวนรถหรือเพิ่มรอบในการปล่อยรถให้ถี่ขึ้น​ ไม่มั่นใจว่าความล่าช้าเกิดจากสภาพการจราจรด้วยหรือไม่​ แต่ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็ขอให้พิจารณาเรื่องจำนวนรถให้เพิ่มขึ้นหรือรอบปล่อยรถให้ถี่ขึ้น​ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)