จำนวนรถเมล์สาย 66 ที่ให้บริการมีน้อย รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ท่านผู้บริหาร ขสมก. ขอขอบคุณที่ท่านเพิ่มเส้นทางการวิ่งของรถเมล์สาย 66 มาถึงศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ แต่เนื่องด้วยเวลาเลิกงานหลัง 18.00น.เป็นต้นไป มีรถเมล์สาย 66 วิ่งผ่านเส้นคลองปะปาขากลับจากสายใต้ (ใหม่) น้อยมาก ซึ่งใช้เวลารอรถแต่ละคัน 30 นาทีเป็นอย่างต่ำ บางทีสาย 70 ที่วิ่งเส้นคลองปะปา มาติดกัน 3 คัน สาย 66 ยังไม่โผ่ลเลย จึงอยากให้ผู้บริหารพิจารณาเพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 66 หรือ ปรับเส้นทางให้เดินรถได้ให้เร็วขึ้นกว่านี้ครับ