จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 661,476 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 661,476 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 5- 9 ก.พ. จำนวน 3,438,206 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ขสมก. ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 661,476 คน