จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 695,523 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 695,523 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 5- 7 ก.พ. จำนวน 2,091,808 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 695,523 คน