จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 697,999 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 697,999 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 5- 6 ก.พ. จำนวน 1,396,285 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 697,999 คน