จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 696,642 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 696,642 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 3,468,989 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 696,642 คน