จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 698,286 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 698,286 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 5 ก.พ. จำนวน 698,286 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 698,286 คน