จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 จำนวน 700,894 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 จำนวน 700,894 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2565 จำนวน 2,772,347 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 จำนวน 700,894 คน